Bafni

improvizační
divadlo

image

Simona Trávníčková

herečka · lektorka · manažerka divadla

Herečka, improvizátorka, lektorka, právnička, manažerka divadla.

Pod hlavičkou improvizačního divadla Bafni vede workshopy improvizace pro veřejnost, a to jak pro začátečníky, tak pro pokročilé improvizátory. Společně s Josefem Zacharem vede pravidelný kurz improvizačního divadla pro veřejnost. Improvizační techniky a metody tréninku divadelní improvizace využívá v lektorské práci pro jednotlivce i firemní týmy k rozvoji komunikace, týmové kreativity, schopnosti sebeprezentace a zvýšení sebevědomí.

Je lektorkou společnosti Outward Bound - Česká cesta, kde se zabývá zabývá rozvojem lidí a firemních týmů a současně tréninkem a rozvojem dovedností skrze techniky divadelní improvizace. Je členkou správní rady Prázdninové školy Lipnice, kde zároveň připravuje experimentální kurzy osobnostního rozvoje pro dospělé. Na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně vede Ústav dovednostní studií a inovace studia a vyučuje předměty zaměřené na rozvoj tvrdých i měkkých právnických a pedagogických dovedností. Realizuje improvizační workshopy pro Umění v práci.